„Пътищата към Освобождението“ с проф. д-р Петко Петков

В навечерието на Националния празник на Република България Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ организира Среща-разговор с преподавателя от Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ и виден наш съгражданин проф. д-р Петко Петков на тема „Пътищата към Освобождението“. Срещите с един от най-видните специалисти по Българското възраждане и новата ни история винаги са интересни.

Заповядайте на 2 март от 17.30 часа в залата на Информационния център на ул. „Искра“ 4.

* * *

Проф. Петко Ст. Петков е роден и завършил основното и средното си образование в Казанлък, възпитаник е на Казанлъшката хорова школа.
От началото на 1990 г. преподава нова история на България от началото на ХVІІІ в. до Втората световна война в Историческия факултет на ВТУ.
След защитата на докторската си дисертация през 1999 г. изследва идеите и проектите за държавно устройство и управление през Възраждането и издава едноименна монография през 2003. От 2013 г. е професор по нова история на България.
Чете лекции по Българско възраждане, Нова българска история след Освобождението, българско културно-историческо наследство, история на българския конституционализъм (пред спец. Право), развитие на отношенията между Българската православна църква и държавната власт през ХІХ и началото на ХХ век.
Автор е на научни изследвания, учебници и учебни помагала, на десетки статии по различни проблеми на новата българска история. Консултант и участник в няколко филма и телевизионни предавания.
Бил е заместник-декан на Историко-юридическия факултет на ВТУ, два мандата е заместник-ректор по учебната дейност и акредитацията на ВТУ (2007-2015).
От 2009 досега е председател на великотърновския клон на Съюза на учените в България и член на Управителния съвет на СУБ.
Почетен професор е на Измаилския държавен хуманитарен университет в Украйна. Наскоро беше удостоен с високото отличие „Златен век. Печат на цар Симеон Велики“ на Министерството на културата „за принос в развитието на българската култура и национална идентичност“.