22 август 1877 – Ден за прегрупиране на силите

През цялата нощ на отбранителните позиции кипи подготовка за следващия ден. – Поправят се и се доукрепват брустверите на батареите, копаят се нови окопи, полагат се усилия за доставяне на питейна вода.

И в тила се случват драматични събития.

Действията на Сюлейман срещу Шипка всъщност са изненадали руското командване. То очаква турска атака през Елено-твърдишкия проход и затова целият резерв е изпратен от Търново в Елена.  След тревожните донесения на генерал Столетов от Шипка, е издадена заповед за незабавното прехвърляне на 4-та стрелкова бригада и част от 14-та пехотна дивизия на Шипченския проход, но на тези части предстои да изминат 70 километра по трудни пътища и в адска жега, за което са нужни поне три денонощия. На позицията е пристигнал спешно изпратеният от Севлиево 35-ти пехотен Брянски полк, с което броят на защитниците  е достигнал 7 300, но е ясно, че на бърза и значителна подкрепа  Шипка не може да разчита. .

В тази трескава нощ Сюлейман паша започва разработването       на нов план за действие, базиращ се на доклада на началник-щаба му Омер бей, че местността на запад и изток от Главната руска позиция предлага условия за извършване на обход и обкръжаване на отбраната.

В съответствие с изработения през нощта план, Омер бей и Вейсел паша провеждат щателно разузнаване около Шипченския проход и габровското шосе – първият от запад, вторият от изток. Турските сили се прегрупират, като на изток и югоизток остава Шакир паша с 16 табора /около 11 000 души/ и 20 оръдия, със задача да атакува целия ляв фланг на двете руски позиции.   Към него се присъединяват и силите на Реджеб паша.

Под командването на Вейсел паша, за атака на Главната позиция от североизток е изпратена новосформирана колона, съставена от  5 отбрани табора /около 2000 души/ и неколкостотин черкези.   На запад от Главната позиция е изнесена също нова колона, командвана от Расим паша, в състав от 4 табора, към която са придадени три оръдия и също неколкостотин черкези. На юг от Предната позиция е разположен отрядът на Салих паша, съставен от 10 табора /около 5000 души/ и 6 оръдия, чиято задача       е да атакуват по фронта. Около хана, южно от връх Свети Никола, е оставен резерв  от 15 табора /около 7500 души/ с 19 оръдия и цялата конница. На връх Малък Бедек е разположена още една батарея, а на връх Демиртепе – няколко оръдия.

Анализирал внимателно протевниковите действия, генерал Столетов също прави известно прегрупиране на силите си. Значително са  подобрени защитните съоръжения, а позициите са запасени, доколкото е възможно, с вода. От всички страни  е организирана усилена охрана.

На състоялия се вечерта военен съвет е решено, пред­вид многократното превъзходство на турските сили, пози­цията да бъде организирана за кръгова отбрана.Това предполага възможност за командирите на участъци да действат самостоятелно, поддържайки връзка помежду си и с общото командване на защитата. На Предната позиция са разположени около 1 800 души, а на Глав­ната – 4 100.    В резерв са оставени около 1 400 души.

Планът на турците влиза в действие.

Предстои третият, най-важен ден от отбраната на Шипка.

143 години от Шипченската епопея

Скъпи приятели,
Тези дни се навършват 143 години от Шипченската епопея – онзи героичен период от Руско-турската война, в който българските опълченци и руските войници защитиха Шипченския проход, изправиха се срещу петкратно по-многобройната армия на Сюлейман паша, устояха на нейните яростни атаки и не й позволиха да премине в Северна България и да се съедини с обсадената армия на Осман паша в Плевен. В тези сражения опълченците показаха, че българите са достойни за свободата си, че тя не ни е дадена даром, а е извоювана с цената на много свидни жертви… И „венчаха България с лаврови венци“.
Тази година заради епидемичната обстановка в страната официалното честване на Шипченската епопея е отменено. Но Националният музей „Шипка“ ще посрещне всички, които са решили да изкачат „заветния хълм“ и да се поклонят пред подвига на шипченските бранители. В събота, 22 август, входът за Паметника на свободата ще е безплатен, в памет на героите ще гори шипченският огън и българският трибагреник ще се развее от този най-висок исторически връх.