Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ представя юбилейна изложба „60 години Национален парк-музей „Шипка“

На 19 септември  в залите на Художествена галерия – Казанлък беше открита фотодокументална изложба, посветена на 60-годишнината от създаването на Национален парк-музей  „Шипка“.

Историята на създаването на  НПМ „Шипка“ е представена чрез фотографии и фотокопия на оригинални документи от фонда на музея. Изложбата проследява превръщането на някогашното бойно поле в исторически резерва, строителството на Паметника на свободата и създаването, оформлението и изграждането на   Националния парк-музей “Шипка“.

Изложбата ще остане в залата за временни изложби на Художествена галерия- Казанлък до 9 октомври 2016 г.