Реализация на проект „Реставрация на движими културни ценности /художествени произведения/, експонирани в Паметника на свободата, участващи във временните експозиции на музея“ .

За периода 6 октомври  2022 г. – 30 март 2023г. Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ реализира проект „Реставрация на движими културни ценности /художествени произведения/, експонирани в Паметника на свободата, участващи във временните експозиции на музея“. Проектът е на обща стойност 12 160 лв. В това число 9120 лева финансиране по обявена сесия „Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии“ на Министерство на културата и 3040 лева от бюджета на НПМ „Шипка-Бузлуджа“.  

 

За отчетния период са реставрирани 24 броя движими културни ценности /художествени произведения/, част от фонда на Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“.   

 Резултатите от извършената реставрация ще допринесат за по-добър цялостен облик и представянето пред публики на постоянната експозиция и временните изложби на Национален парк-музей „ Шипка-Бузлуджа.

 

От 24.10. 2022 г. до 29.04.2023 г. музеят преминава на зимно работно време. Експозицията в Паметника на свободата ще бъде отворена от 9.00 до 17.00 часа. Билети ще се продават до 16.30 часа. Тъй като в зимния период поради метеорологичните условия са възможни промени, следете за актуална информация сайта на музея и ФБ страницата ни.

Изложба „Випуските на свободата – Шипченски, Орловски, Бузлуджански, Шейновски, Опълченски…“

В рамките на националното честване на 145-ата годишнина на Шипченската епопея Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ ви кани на изложбата „Випуските на свободата – Шипченски, Орловски, Бузлуджански, Шейновски, Опълченски…“ Изложбата ще бъде подредена на открито, до Паметника на свободата, и ще бъде видяна от всички, които изкачат Шипка на 20 август, за да си припомнят онези горещи августовски дни на 1877-а и да засвидетелстват своята признателност към шипченските бранители.
Нарекохме я „Випуски на свободата…“, тъй като традицията е производствата в първи офицерски чин да стават на места, свързани със славните борби на народа ни за свобода и национално достойнство. Обикновено випускът получава име според историческото място, където се провежда церемонията. През годините на местата, свързани с отбраната на Шипка и сражението край Шейново, са получили своите пагони младите офицери от седем випуска. Към тях трябва да добавим и осмият, Бузлуджански, от 1971 година.
Всяко производство протича при стриктна организация. Често до мястото на събитието са организирани походи на курсантите от съответните им военни училища. Маршрутите са преминавали през исторически места, градчета и села и маршът на бъдещите офицери се е превръщал в празник за местното население. Производствата на Шипка обикновено са провеждани в присъствието на държавния глава, министъра на войната/отбраната, висши офицери, роднини и близки на випускниците. Вълнуващата церемония завършва със заря-проверка. Особено тържествени са производствата на випуск Орловски от 1934 г., съвпадащо с освещаването на Паметника на свободата и на випуск Опълченски от 1977 г., когато се отбелязва 100-годишнината от Шипченската епопея.
Изложбата представя богат снимков материал от тези вълнуващи моменти и факсимилета на множество документи, свързани с подготовката и организацията им. Тя нямаше да е възможна без съдействието и участието на Дирекция „Държавен военноисторически архив“ – Велико Търново, които са и неин съорганизатор.

145 ГОДИНИ ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ

НАЦИОНАЛНО ЧЕСТВАНЕ ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ
15-26 АВГУСТ 2022 Г.

ПРОГРАМА

15 август 2022 г.

17:30 ч. – „ОТ ОРЪЖИЕТО КЪМ ПЛУГА“ ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА
Място: ХГ „Христо Цокев“, Габрово

19 август 2022 г.

10:30 ч. – НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ – ИЗКАЧВАНЕ НА СТЪЛБИТЕ КЪМ ПАМЕТНИКА НА СВОБОДАТА
Място: Подход към Паметника на свободата

11:00 ч. „ПЪТИЩА КЪМ ОСВОБОЖДЕНИЕТО“ ПРЕДСТАВЯНЕ НА СБОРНИК НА ПРОФ. ПЕТКО ПЕТКОВ
Място: Национален музей на образованието

12:30 ч. ОТКРИТ УРОК ПО ИСТОРИЯ С ПРОФ. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ
Място: Паметник на свободата

18:00 часа КОНЦЕРТ НА ГВАРДЕЙСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР И ПРЕДСТАВИТЕЛЕН АНСАМБЪЛ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Място: площад „Възраждане“ Габрово

20:40 – ТЪРЖЕСТВЕНА ЗАРЯ – ПРОВЕРКА
Място: площад „Възраждане“ Габрово

20 август 2022 г.

7.45 ч. – ПАНИХИДА В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ В ШИПЧЕНСКИТЕ БОЕВЕ
Място: Соколски манастир

8.00 ч. – ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ
Соколски манастир /м. Узана/ гр. Шипка

10:00 ч. – „БЪДИ ВОЙНИК НА ВРЪХ ШИПКА“ – ДЕМОНСТРАЦИИ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
Място: паркинг връх Шипка

10:50 ч. ВЪЗСТАНОВКА НА РЕЧТА НА ЦАРЯ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ПАМЕТНИКА НА СВОБОДАТА
Място: Паметник на свободата

11:00 ч. МУЗЕЙ НА ОТКРИТО ПРЕДСТАВЕН ОТ НД „ТРАДИЦИЯ“ КЛОН КАЗАНЛЪК
Място: Паметника на свободата

11:30 ч. ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ
Място: Тържествен подход към Паметника на свободата / каменни барелефи/

12:30 ч. „ВИПУСКИТЕ НА СВОБОДАТА – ШИПЧЕНСКИ, ОРЛОВСКИ, БУЗЛУДЖАНСКИ, ШЕЙНОВСКИ, ОПЪЛЧЕНСКИ…“
Място: Паметника на свободата / източна площадка/

13:45 ч. – „БИТКАТА ПРИ ОРЛОВО ГНЕЗДО“ ДЕН ПЪРВИ – ЖИВА КАРТИНА ОТ НД ,,ТРАДИЦИЯ“
Място: Орлово гнездо

22 август 2022 г.

17:30 ч. – ПРЕДСТАВЯНЕ НА СБОРНИКА: „ХРАМ-ПАМЕТНИК „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО“ КРАЙ ГРАД ШИПКА“
Място: Национален музей на образованието, Габрово

23 август 2022 г.

17:30 ч – „ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА СВОБОДАТА“ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗЛОЖБА
Място: ХГ ,,Христо Цокев“ – Габрово

ДО 26 АВГУСТ ПРОГРАМАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ С ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ ОТ ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА СЪПЪТСТВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост  

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) 

д-р Чавдар Ангелов, Директор на НАЦИОНАЛЕН ПАРК-МУЗЕЙ „ШИПКА-БУЗЛУДЖА, ул. „П. Р. Славейков“ № 8, гр. Казанлък, п.к. 6100

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ 

с ъ о б щ а в а 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане в обект:

„РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ФАСАДИТЕ НА ПАМЕТНИКА НА СВОБОДАТА НА ВРЪХ „ШИПКА“, В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 83199.1.1, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ШИПКА, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА“

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: д-р Чавдар Ангелов, тел. 0889404836, гр. Казанлък, ул. „П. Р. Славейков“ № 8, ет. 2.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Стара Загора.

Обявата е публикувана във в-к „Старозагорски новини“ на 12.07.2022 г., стр. 2.

 

 

Одобрен е идейният проект за ремонта на Паметника на свободата

Министерството на културата одобри идейния проект за ремонт на Паметника на свободата.
Следващата стъпка е изработването на работен проект и количествено-стойностна сметка на планираните дейности. След неговото съгласуване ще бъде обявена обществена поръчка за изпълнител.
След обследването на фасадата на Паметника, което беше извършено през миналата година, стана ясно, че са необходими сериозна реставрация и консервация на монумента. Укрепването на фасадата предвижда подмяна на някои от каменните блокове и цялостно префугиране.
Ще бъде обновен и интериорът на Паметника. Същинските ремонтни дейности ще започнат не по-рано от пролетта на 2023 година.

Излезе от печат второ, допълнено и преработено издание на сборника „Храм-паметник „Рождество Христово“ край град Шипка“

Излезе от печат второ, допълнено и преработено издание на сборника „Храм-паметник „Рождество Христово“ край град Шипка“с обем от 240 страници. Отпечатването на изданието е финансирано от Министерството на културата по спечелен от Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ проект. Поводът е юбилеят на Храма през септември 2022 година. Построен с идеята да бъде „православен храм за вечно поменуване на воините, паднали във войната“, Храм-паметникът „Рождество Христово“ е символ на признателността, шедьовър на християнското изкуство и пантеон на загиналите руски воини и български опълченци в Руско-турската война от 1877-78 година.

Първото издание на сборника датира от 2002 г., когато бе отбелязана 100-годишнината от освещаването на Храм-паметника. Юбилейният сборник от 2002 г. е ценен източник за историята му, включващ материали за идеята за неговото изграждане, строителството му, тържествата през септември 1902 г. по случай освещаването му, неговата архитектура, вътрешна украса, мемориалния му характер, статута му и поддръжката му през годините. Материалите са  резултат на задълбочените проучвания на специалисти от НПМ „Шипка-Бузлуджа“, изкуствоведи и архитекти. Напомняме, че към онзи момент Храм-паметникът се стопанисваше от Министерството на културата в лицето на НПМ „Шипка-Бузлуджа“. Сборникът съдържа богат снимков материал – архивни снимки, факсимилета на документи и т.н. Включени са биографични бележки за архитектите и дейците на инициативния Комитет за изграждането на Храма.

За съжаление, тиражът отдавна на първото издание отдавна бе изчерпан, а търсенето от историци, изкуствоведи и обикновени граждани бе все така голямо. Освен това през изминалите 20 години настъпиха промени, които не бяха отразени в този сборник.

Целта на отпечатването на второ, допълнено и преработено издание бе да актуализираме и обогатим съдържащата се в него информация, както със събитията, настъпили през последните години, така и с материали, които не са били включени в първото издание. Бяха добавени три нови статии – за живота и дейността на архимандрит Сергий (най-дългогодишния предстоятел на Храм-паметника), за военните маневри, съпътстващи тържествата по освещаването на Храма, за посрещането на официалните гости в гр. Казанлък. Преработени и допълнени са статиите за мемориалния характер и статута на Храма, за криптата му, както и за реставрациите, проведени през последните 20 години.  Допълнени са и някои от биографичните бележки, снимковият материал е също е обогатен и подновен.

Реализизация на проект „Обновяване на експозиционен инвентар и подобряване стандартите за съхранение на експонати от фонда на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“

За периода 15 декември 2020 г. – 1 юни 2021 г. Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ реализира проект „Обновяване на експозиционен инвентар и подобряване стандартите за съхранение на експонати от фонда на  Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“,  финансиран от Министерство на културата.  Проектът е на стойност 4 509, 20 лв.

За подобрявяне условията на съхранение на движимите културни ценности във фондохранилището на музея, отговарящи на наложените стандарти, бяха закупени и монтирани: Термо-хигрометър с регистратор на данни MostraLog , влагоуловител /изсушител/  Master DH 7 30 и пречиствател за въздух Air free P 150.

 Част от стария експозиционен инвентар е  сменен с нов, което подобри представянето на експонатите от постоянната и временните експозиции на музея.

 

 Старите кутии за съхранение на архивни материали са заменени с нови, съобразени с размерите и вида на съответните експонати от сбирките „ Филателия” и „Снимки”.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Фотодокументална изложба „Ний летиме от Балкана мощни Шипченски орли…“

След сражението при Стара Загора от юли 1877 г. генерал Гурко се обръща към опълченците: „Вие сте ядрото на бъдещата българска армия. Ще минат години и тази бъдеща българска армия ще каже: „Ние сме потомци на славните защитници на Стара Загора“. Тези думи се оказват пророчески. Получили бойното си кръщение при Стара Загора, показали нечувана храброст на Шипка и мъжество край Шейново, след Освобождението мнозина от младите опълченци избират военната кариера. Те бяха капитаните от Сръбско-българската война, полковниците и генералите от Балканските войни и Първата световна. Прославиха се при Сливница, Цариброд и Пирот, при Чаталджа, Лозенград и Видин, при Тутракан и Дойран. Опълченците, превърнали мъжеството, честта и достойнството в синоними на младата българска армия. На тях посвещаваме тази изложба.

143 години от Шипченската епопея

Скъпи приятели,
Тези дни се навършват 143 години от Шипченската епопея – онзи героичен период от Руско-турската война, в който българските опълченци и руските войници защитиха Шипченския проход, изправиха се срещу петкратно по-многобройната армия на Сюлейман паша, устояха на нейните яростни атаки и не й позволиха да премине в Северна България и да се съедини с обсадената армия на Осман паша в Плевен. В тези сражения опълченците показаха, че българите са достойни за свободата си, че тя не ни е дадена даром, а е извоювана с цената на много свидни жертви… И „венчаха България с лаврови венци“.
Тази година заради епидемичната обстановка в страната официалното честване на Шипченската епопея е отменено. Но Националният музей „Шипка“ ще посрещне всички, които са решили да изкачат „заветния хълм“ и да се поклонят пред подвига на шипченските бранители. В събота, 22 август, входът за Паметника на свободата ще е безплатен, в памет на героите ще гори шипченският огън и българският трибагреник ще се развее от този най-висок исторически връх.