НАЦИОНАЛЕН ПАРК-МУЗЕЙ “ШИПКА-БУЗЛУДЖА” ОТВОРИ ВРАТИ ПРИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Паметникът на свободата е обезопасен с предпазна ограда във връзка с указания на комисия от инспектори от Министерството на културата и Кмета на Община Казанлък

 

Във връзка с издадени предписания на комисия от инспектори на Министерството на културата и Кмета на Казанлък за укрепване на Паметника на свободата, директорът на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа” д-р Чавдар Ангелов е взел незабавни мерки с оглед изпълнение на указанията и осигуряване безопасността на посетителите.

На 20 май около част от монумента е осигурен безопасен периметър и е поставена метална ограда. Извършено е и цялостно обследване на съоръжението от ръководството на музея, съвместно с инженер-конструктори, с оглед вида и обема на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности, необходими да бъдат извършени в бъдеще.

 

 

IMG_0073Предписанията към ръководството на НПМ „Шипка-Бузлуджа“ за неговото обезопасяване са направени от регионалните експерти при посещение на място във връзка с общото състояние на недвижимата културна ценност на 13 май. Дадените от тях указания са за монтиране на временна метална ограда с височина над 1,5 м, поставена на отстояние 5 м от основата на западната, източната и южната фасада на паметника.

Няма издадени предписания за затварянето на музея.

Паметникът на Свободата е отворен за посетители от понеделник, 18 май. Извършена е дезинфекция, а влизането се осъществява само с лични предпазни средства, като ще бъдат допускани до 15 души едновременно, заради необходимостта от спазване на санитарните изисквания. За музейния персонал са осигурени дезинфектанти и предпазни средства.

По време на извънредната ситуация във връзка с Ковид-19 в страната екипът на музея продължи работата си по извървяването на отделните стъпки за подготовка на план по цялостна реконструкция и консервация на монумента. Последната сериозна консервационно-реставрационна намеса е била проектирана в края на 70-те години на ХХ в. и извършена в началото на 80-те години.

За новини могат да се следят сайта на музея www.shipkamuseum.org и фейсбук страницата – https://www.facebook.com-1611332695754859/.