Национален фотографски конкурс „И днес йощ Балканът…“

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

НАЦИОНАЛЕН ПАРК-МУЗЕЙ „ШИПКА-БУЗЛУДЖА“

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ФОТОГРАФСКА АКАДЕМИЯ „ЯНКА КЮРКЧИЕВА“

РЕГЛАМЕНТ

на Национален фотографски конкурс „И днес йощ Балканът…“

Посветен на 60 години от създаването на Национален парк-музей „Шипка“

І. Цели:

Целта на Националния фотографски конкурс е да бъде разказана историята и развитието на Национален парк-музей „Шипка“. Конкурсът дава възможност да се свърже това историческо място на връх Балкана със следващите поколения, като се отдаде почит към героите, дали живота си за свободата на България. Инициативата позволява да се опише със средствата на художествената фотография това свидно за всеки българин място, изпълнено с исторически събития, патриотизъм и красива природа.

ІI. Общи изисквания към участниците:

Националният фотографски конкурс е дигитален салон. Участието е безплатно. В него могат да участват всички български фотографи – професионалисти и любители. Участниците имат право да изпратят до 4 снимки, както и серии до 3 снимки всяка (която ще се счита за една творба).  За участие ще се приемат само jpeg файлове. Файловете трябва да бъдат в 8-битов цвят RGB, формат jpeg, мин. 3000 px по дългата страна, 240 dpi и с минимум jpeg компресия 10.

Изпращането става по един от следните начини:

 • На адреса на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ (за файлове, записани на електронен носител CD): гр. Казанлък 6100, ул. „П. Р. Славейков“ № 8, Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“, за фотоконкурса;
 • На е-mail : museumshipka@gmail.com

Името на файла трябва да съдържа следните данни: име, презиме, фамилия, име на творбата (не повече от 15 знака). Имената на файловете се изписват на латински, като между отделните компоненти се избира _(долно тире), а не интервал.

Например:

 • jpeg – за индивидуален кадър;
 • Pavel_Nikolov_Penev_Pokoleniya_02_seriajpeg – за серия, като последните цифри обозначават последователния номер на снимката от серията;

Данните за участие трябва да бъдат попълнени съответно и във формуляра за участие (виж по-долу). Файловете, както и снимките, записани на CD не подлежат на връщане.

Важно:

Творбите, взели участие в представителната изложба, стават притежание на организаторите, като се запазват всички авторски права, предвидени от закона.

III. Награден фонд:

 • Първа награда – 600 лв. и Златен медал от НС Фотографска академия „Янка Кюркчиева“;
 • Втора награда – 400 лв. и Сребърен медал от НС Фотографска академия „Янка Кюркчиева“;
 • Трета награда – 200 лв. и Бронзов медал от НС Фотографска академия „Янка Кюркчиева“;
 • Специални награди на други организации;
 • За най-млад участник в салона – предметна награда.

Всеки автор, който бъде допуснат до финалната  изложба ще получи диплом.

 1. IV. Жури:

Председател: представител на Министерството на културата.

Членове:

Представител на Национално сдружение  Фотографска академия „Янка Кюркчиева“;

Представител на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“.

Секретар: Завеждащ отдел „Връзки с обществеността“ в Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“.

 1. Календар:
 • Краен срок за приемане на творбите: 31.07.2016 г.;
 • Журиране на конкурса: 02.08.2016 г.;
 • Обявяване на резултатите на сайта на музея и уведомяване на участниците във финалната изложба: 05.08.2016 г.;
 • Откриване на изложбата: 09.08.2016 г.;
 • Връчване на наградите: 27.08.2016 г. на връх Шипка, по време на националното честване.

Формуляр за участие