Реализизация на проект „Обновяване на експозиционен инвентар и подобряване стандартите за съхранение на експонати от фонда на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“

За периода 15 декември 2020 г. – 1 юни 2021 г. Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ реализира проект „Обновяване на експозиционен инвентар и подобряване стандартите за съхранение на експонати от фонда на  Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“,  финансиран от Министерство на културата.  Проектът е на стойност 4 509, 20 лв.

За подобрявяне условията на съхранение на движимите културни ценности във фондохранилището на музея, отговарящи на наложените стандарти, бяха закупени и монтирани: Термо-хигрометър с регистратор на данни MostraLog , влагоуловител /изсушител/  Master DH 7 30 и пречиствател за въздух Air free P 150.

 Част от стария експозиционен инвентар е  сменен с нов, което подобри представянето на експонатите от постоянната и временните експозиции на музея.

 

 Старите кутии за съхранение на архивни материали са заменени с нови, съобразени с размерите и вида на съответните експонати от сбирките „ Филателия” и „Снимки”.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9