Изложба «Българското опълчение — героична летопис»

Изложбата бе открита на 26. януари 2015 г. от 17.30 ч. в Художествена галерия „Проф. Илия Петров» гр. Разград.

Националният парк-музей «Шипка-Бузлуджа» гостува на Художествена галерия «Проф.Илия Петров» — Разград.

Във връзка с 137 годишнината от освобождението на град Разград от османско иго и по покана на Община Разград и на Художествена галерия „Проф. Илия Петров» Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа» организира изложба под надслов „БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ – ГЕРОИЧНА ЛЕТОПИС» в Художествена галерия — гр. Разград от 24. 01. до 24. 02. 2015 г. Целта на изложбата е да покаже създаването на Българското опълчение, неговия боен път и участието в сраженията по време на Руско-турската война на опълченци от Разградския край.

Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа» представя художествени картини, свързани със събитието, снимки на опълченци от разградския край, вещи и документи на опълченеца Геро Василев от Разград, подарени на музея от неговата внучка Пенка Атанасова Стоянова.