УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ “80 ГОДИНИ ПАМЕТНИК НА СВОБОДАТА НА ВРЪХ ШИПКА”

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО ЧЕСТВАНЕ НА ШИПЧЕНСКАТА ЕПОПЕЯ

НАЦИОНАЛЕН ПАРК-МУЗЕЙ «ШИПКА – БУЗЛУДЖА»

ОБЯВЯВАТ

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
“80 ГОДИНИ ПАМЕТНИК НА СВОБОДАТА НА ВРЪХ ШИПКА”

С МОТО:

“ И ТОЗИ ПАМЕТНИК ГОЛЯМ, КРАСИВ,

НАЙ-СВЕТЛИ ЧУВСТВА СА ГО ИЗГРАДИЛИ

ДА БЪДЕ ХРАМ НА ПОДВИГ ВЕЧНО ЖИВ!

от Златната книга на Паметника на свободата, юли 1935 г.”

01 май – 30 юни 2014 г.

ЦЕЛ: Да разкажем за най-българския паметник и въздействието му върху младото поколение.

УЧАСТНИЦИ: Ученици от 9-ти до 12-ти клас

Мултимедийните презентации на CD или USB — флаш памет се приемат до 05. юли 2014 г. в Дирекцията на Националния парк-музей «Шипка-Бузлуджа» — гр. Казанлък 6100, ул. «П.Р.Славейков» № 8

Общи изисквания към участниците и защита на мултимедийна презентация:

Съдържание: 12 – 20 слайда

Презантационни системи: Microsoft Power Point, OpenOffice Presentation, Corel Presentation

• Мултимедийните презентации трябва да съдържат кратки справки за исторически събития, станали на Шипченския проход, история на построяването на Паметника на свободата, откриване, тържества и годишнини. Могат да бъдат представени и лични моменти и преживявания – Моят ден на Шипка;
• В слайдовете могат да се използват архивни снимки, факсимилета на документи, цитати, картини. Презентациите могат да съдържат анимации, видео, звуци, обръщения, послания, въпроси, музикални елементи или съпровод.

Критерии за оценка: Достоверност, автентичност, оригиналност и естетическо оформление на презентацията. Лична позиция. Езикова и стилистична култура.

Класиране: Презентациите ще бъдат оценявани от жури от историци, филолози и изкуствоведи.

Всички участници в конкурса ще получат Удостоверение за участие.

І-во, ІІ-ро, ІІІ-то място, поощрителни награди.

Участниците, класирали се на I, II и III място, както и отличените с поощрителни награди, ще бъдат обявени на сайтовете на Инспекторатите по образование и на сайта на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа”. Наградите ще бъдат връчени по време на августовските тържества на връх Шипка.