Одобрен е идейният проект за ремонта на Паметника на свободата

Министерството на културата одобри идейния проект за ремонт на Паметника на свободата.
Следващата стъпка е изработването на работен проект и количествено-стойностна сметка на планираните дейности. След неговото съгласуване ще бъде обявена обществена поръчка за изпълнител.
След обследването на фасадата на Паметника, което беше извършено през миналата година, стана ясно, че са необходими сериозна реставрация и консервация на монумента. Укрепването на фасадата предвижда подмяна на някои от каменните блокове и цялостно префугиране.
Ще бъде обновен и интериорът на Паметника. Същинските ремонтни дейности ще започнат не по-рано от пролетта на 2023 година.