18.04.2019 г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: „Строително-монтажни и консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на Паметника на свободата на връх Шипка

Кратко описание: Изпълнение на строително-монтажни и консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв, намираща се върху северната фасада на Паметника на свободата на връх Шипка съгласно приложена подробна техническа спецификация и документация с указания.

Договор за обществен поръчка № 0001 от 05.6.2019 година

Протокол от заседание на комисия по чл. 97 ППЗОП

Протокол от заседание на Комисия по чл 97 ППЗОП

Обява, 30.04.2019 г. – Удължаване на срок по чл. 188, ал. 2 ЗОП

1. Обява, 18.04.2019

2. Технически спецификации, 18.04.2019

3. Документация, 18.04.2019

4. Образци на документи, 18.04.2019 – .pdf

    Образци на документи, 18.04.2019 – .docx

5. Договор за обществена поръчка, 18.04.2019

6. Технология

7. Технологична последователност

 

29.06.2018 г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: „Строително-монтажни и консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на Паметника на свободата на връх Шипка

Кратко описание: Изпълнение на строително-монтажни и консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв, намираща се върху северната фасада на Паметника на свободата на връх Шипка съгласно приложена подробна техническа спецификация и документация с указания.

 

Протокол от заседание на Комисията по чл. 97 ППЗОП

Обява – Удължаване на срок по чл. 188, ал. 2 ЗОП

Обява

Технически спецификации

Документация

Образци на документи – .pdf

Образци на документи – .docx

Договор за обществена поръчка

Технология

Технологична последователност

 

 

01.06.2018 г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: „Строително-монтажни и консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на Паметника на свободата на връх Шипка

Кратко описание: Изпълнение на строително-монтажни и консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв, намираща се върху северната фасада на Паметника на свободата на връх Шипка съгласно приложена подробна техническа спецификация и документация с указания.

Протокол от заседание на Комисията по чл. 97 ППЗОП

Обява за удължаване на срок по чл. 188, ал. 2 от ЗОП

Обява

Технически спецификации

Документация

Технология

Технологична последователност

Образци на документи – .docx

Образци на документи – .pdf

Договор за обществена поръчка

 

 

15.11.2016 г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: „Доставка на нов автомобил за нуждите на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“, гр. Казанлък“.

Кратко описание: Обществената поръчка е за доставка на един брой нов автомобил за нуждите на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“, гр. Казанлък, съгласно Техническа спецификация и във връзка с необходимостта от транспортно осигуряване на дейността на музея

Обява за удължаване на срок по чл. 188, ал. 2 ЗОП

Обява и документи

Обява

Технически спецификации и изисквания

Образци на документи и подготовка

Протокол от 28.11.2016 г. на Комисията