Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация.

 

Данни за длъжностното лице, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне

на достъп до обществена информация и исканията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване:

д-р Чавдар Ангелов – Директор на НПМ „Шипка-Бузлуджа“

гр. Казанлък, 6100

ул. „П. Р. Славейков“ № 8

Електронна поща: shipkamuseum@mail.bg

Телефон: 0431 62495; 0889404836

Работно време: от 8:00 до 17:00

 

Вътрешни правила за предоставяне на обществена информация в Национален парк-музей Шипка-Бузлуджа