138 ГОДИНИ ОТ БОЕВЕТЕ ПРИ ШИПКА-ШЕЙНОВО

Павел Митков, Златина Чорева

Във военната история има събития, които съчетавайки гениална военна стратегия за времето си и безсмъртния подвиг на обикновения войник, остават завинаги в паметта на потомците. Такова събитие в нашата история от бойната летопис на Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г. е военната операция по Зимното преминаване на Балкана и сражението за укрепения турски лагер край селата Шипка и Шейново.
На 9 януари 2016 година се навършват 138 години от тези епични боеве. Това са едни от поредните сражения на Руската армия и Българското опълчение, които откриват пътя за по-нататъшно настъпление към Цариград.
През месец декември 1877 г. войната навлиза в своя решителен етап. След няколкомесечна обсада пада Плевен и Осман паша капитулира. Тази победа дава възможност на руската армия да поднови настъпателните си действия по всички фронтове. Главното командване взема решение, че въпреки трудните зимни условия войските трябва да преминат Балкана и предприемат широко мащабно настъпление на юг от Стара планина. В изпълнение на това решение основната задача на Шипченския отряд под командването на ген.-лейт.Радецки, който след подсилването му достига числен състав около 48 000 души и 100 оръдия, е да се насочи в района на Шипка-Шейново. Крайната цел е да се превземе укрепеният турски лагер и разгроми армията на Вейсел паша.
За целта ген. Ф.Ф. Радецки разделя отряда си на три отряда, в които се включва и Българското опълчение. Той с частите си остава на прохода за действие по фронта, а в обход от запад и изток тръгват две колони.
Дясната (западна) обходна колона, наброяваща около 15 800 души, под командването на ген.-майор М. Д. Скобелев трябва да премине Балкана през труднодостъпната Химитлийска пътека и да слезе при с. Химитлии /дн.Ясеново/. В състава на тази колона влизат и седем български опълченски дружини /1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, и 10-та/.
Пътят на лявата (източна) колона, наброяваща около 18 000 души, командвана от ген.-майор Н. И. Святополк-Мирски, минава през Тревненския проход и селата Селци, Горно, Средно и Долно Гюсово /дн. Изворово/ . Към нея се числи и 9-а опълченска дружина.
Руското командване решава преминаването на Балкана да започне на 5 януари 1878 г. С помощта на българското население частите на Шипченския отряд започват своя труден преход. Освен със студа, който надминава -20 градуса, те трябва да се справят и със стръмния и засипан от дълбоки преспи път.
В щаба на ген.Скобелев е писателят П.Р.Славейков, който познава проходите в Стара планина. За него А. Н. Куропаткин, началник щаб на Скобелевата колона, пише: „И наистина мъчно е да се каже какво бихме направили ние без Славейков. Той ни доставяше безчет сведения за положението на турците отвъд Балкана. Той бе организирал цели чети, които минаваха там и оглеждаха турските позиции. По целия път при спускането на Скобелевия отряд отстраняваше множество пречки и снабдяваше с всичко необходимо две и половина дивизии…И само тогава отдъхна, когато минахме Балкана и турците бидоха съсипани при Шейново“.
Заедно с други водачи те успяват да преведат отряда през Химитлийската пътека. За един от тях, Начо Вълков от село Химитлий /Ясеново/, Немирович-Данченко си спомня „Нашият водач не взе дори и възнаграждение за своя подвиг. Той просто отмъщаваше на турците за смъртта на своите деца…“
Помощ от българското население получава и колоната на ген.Святополк-Мирски.

Худ. П.П. Соколов, Преход през Балкана 1878г.

Худ. П.П. Соколов, Преход през Балкана 1878г.

При тази тежка обстановка особено силни и окуражаващи се оказват думите на ген. Скобелев, с които той се обръща към своите войници: „…Предстои ни труден подвиг, достоен за постоянната и изпитана слава на руските знамена. Днес ще започнем преминаването през Балкана с артилерия, без пътища, като си пробиваме път през дълбоки снежни преспи пред очите на неприятеля…”.
Според плана на руската Главна квартира двете обходни колони при добро време трябва да достигнат поставената цел на 7 януари вечерта и на следващия ден да започнат атаките срещу турския лагер.

Сраженията при Шейново

Сраженията при Шейново

Бойните действия започват на 8 януари 1878 г. Частите на генералите Скобелев и Мирски трябва да атакуват едновременно, но трудният и заснежен път забавя колоната на ген.Скобелев. На този ден авангардът му успява да проведе само демонстративна атака срещу Шейново. Овладяването на турския лагер започва колоната на ген.Мирски. Първоначално в атака тръгват баталъоните на 4-та стрелкова бригада. След като успяват да превземат първата укрепена линия, те правят опит за атака и на втората линия неприятелски укрепления. Ген. Мирски провежда няколко атаки срещу нея, но не успява да я превземе.
На 9 януари започва последното голямо сражение. Вейсел паша атакува частите на ген.Мирски. В същия този момент под звуците на полковата музика колоната на ген.Скобелев тръгва в настъпление от запад. Атакувани са предните отбранителни позиции от западния сектор. В боя се включват последователно Углицкия, Суздалския и Владимирски полкове, както и опълченците от 5-а дружина, които под възгласите на неудържимо ”ура” тръгват към турските окопи.
Кавалерията на двете колони се съединява южно от с. Шейново. Войските на Мирски завладяват с. Шипка и турската армия се оказва обградена. На обяд ген.Радецки предприема фронтална атака по стария шипченски път в посока на противниковите укрепления под Орлово гнездо, но среща силен отпор от страна на турските сили. Тази спряна атака на русите в планината по никакъв начин не блокира блестящата операция на Скобелев и Мирски.
Преодолели препятствията на заснежените балкански пътеки, руси и опълченци се сражават геройски до момента, в който принуждават корпуса на Вейсел паша да капитулира.
„Трудно е да се придаде с думи възторгът на войниците – пише В. В. Верешчагин. – Всички шапки полетяха нагоре и пак, все по-нагоре и по-нагоре. Ура! Ура! Ура! – безкрай. По-късно аз нарисувах тази картина.“

Худ. В. В. Верешчагин Шипка-Шейново

Худ. В. В. Верешчагин Шипка-Шейново

Тази победа дава възможност за настъпление на руската армия към Одрин и Цариград.
С приключването на войната и с подписването на 3 март 1878 г. на Санстефанския прелиминарен договор на картата на Европа отново се появява държавата България.
В тези дни, когато от ожесточените и съдбоносни боеве ни делят 138 години, да си спомним за подвига на руските войници и българските опълченци, който допринася за осъществяването на българския национален идеал.

аметник на победата край с. Шейново

Паметник на победата край с. Шейново

НАЦИОНАЛНО ЧЕСТВАНЕ ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ 21-26 АВГУСТ 2014 Г. ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

Програма

30 юли 2014 г.

 „Освобождението и паметта”

Място: Регионален исторически музей – Стара Загора, ІІ експозиционно ниво

Организатори:

РИМ – Стара Загора

НК „Традиция” – Стара Загора

31 юли 2014 г.

137 години от боевете за защитата на Стара Загора

Място: Стара Загора

Организатор: община Стара Загора

 

м.август 2014 г

„Паметникът на свободата на връх Шипка в паметта на моето семейство”

Място:  Регионален исторически музей – Стара Загора  

Организатори: Регионален инспекторат по образованието -Стара Загора

4 – 14 август2014 г

Юбилейна изложба „80 години ПАМЕТНИК НА СВОБОДАТА на вр. Св. Никола” И Представяне НА Юбилеен вестник

Място: Художествена галерия – Казанлък    

Организатори: Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа”, Регионален исторически музей – Габрово, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово, Отдел Държавен архив – Габрово

14 – 26 август2014 г

Юбилейна изложба „80 години ПАМЕТНИК НА СВОБОДАТА на вр. Св. Никола”

Място: Регионален исторически музей -Габрово

Организатори: Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа”, Регионален исторически музей – Габрово, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово, Отдел Държавен архив – Габрово

20-23 август 2014 г

рисуване на коприна с Школа по приложни изкуства на Ива Пенчева и изработка на макет на паметника

Място: връх Шипка

Организатори: Ротари клуб – Габрово; Обществен дарителски фонд – Габрово; Школа по приложни изкуства с преподавател Ива Пенчева

 

21-26 август 2014 г

Изложба за генЕРАЛ-майор Никола Петров – Балканеца (1858 – 1908)

Място: градинката до МОЛ-Габрово

Организатор: Отдел  Държавен архив – Габрово

21 август 2014 г

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА изложба „80 години ПАМЕТНИК НА СВОБОДАТА на вр. Св. Никола” И Представяне НА Юбилеен вестник

Място: Регионален исторически музей -Габрово

Организатори: Държавна агенция „Архиви”, Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа”, Регионален исторически музей – Габрово, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово,Отдел  Държавен архив – Габрово

 

21-26 август 2014 г

Виртуалната изложба „Паметникът на свободата“ В КАРТИЧКИ

Място: http://libgabrovo.com/; http://www.shipka.gb.government.bg/

Организатор: Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово

23-26 август 2014 г

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ОТКРИТО И БЕСЕДИ С НД „ЕДИНЕНИЕ”

Място: Централна градска част – Габрово

Събота, 23 август 2014 г

7.45 – 8.30 часа Панахида в памет на загиналите в шипченските боеве

Място: Соколски манастир

8.30 – 10.00 часа Заупокойна света литургия в памет на загиналите в шипченските боеве

Място: храм паметник „Рождество Христово” гр. Шипка

10.30 – 17.00 часа ЕДИН ДЕН НА ОТКРИТО ИЛИ ПОСЕЩЕНИЕ НА БОЙНИТЕ ПОЗИЦИИ С ЕКСКУРЗОВОД

8.45 – 11.45 часа Туристически походи – 3 лъча

Място:

Лъч 1 – Соколски манастир

Лъч 2 – м. Узана

Лъч 3 – храм паметник „Рождество Христово” гр. Шипка

9.30 – 12.30 часа Състезание по изкачване на стълбите

Място: подход към Паметник на Свободата

10.30 – 17.00 часа ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМИ

Място: Мултимедийна зала, административна сграда на НПМ „Шипка-Бузлуджа”

12.30 – 12.50 часа Открит урок по история

Място: Паметник на Свободата

13.00 – 13.30 часа Официална част  И  Награждаване на победителите в състезанието И КОНКУРСА ЗА МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Място: Паметник на Свободата

13.30 – 14.00 часа Възстановка на боевете

Място: източно от Паметника на Свободата

15.00 – 16.15 часа ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА НА ТВОРБИ ОТ ХУДОЖЕСТВЕН ПЛЕНЕР НА УЧЕНИЦИ ОТ ШКОЛА ПО ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА –ГАБРОВО

Място: градинката пред хотел – ресторант „Шипка”

16.15 – 18.00 часа РИСУВАНЕ НА КОПРИНА В ОТКРИТА КЛАСНА СТАЯ

Място: градинката пред хотел-ресторант „Шипка” в открита класна стая

17.00 – 19.30 часа Изложение на открито от НД „ЕДИНЕНИЕ”

Място: площадът на връх Шипка

17.00 – 20.15 часа ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА „НАДИГРАЙ МЕ, НАДСВИРИ МЕ”

Място: открита сцена площад на връх Шипка

20.45 – 21.45 часа Тържествена заря-проверка

Място: площадът на връх Шипка

„80 години Паметник на свободата”

Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа” и Националният военноисторически музей представят съвместна изложба „80 години Паметник на свободата на връх Шипка”. Тя ще бъде открита от министъра на културата доц. д-р Мартин Иванов на 2 септември 2014 г. от 17.30 ч. в Галерия „Средец”, Министерство на културата.

Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа” и Националният военноисторически музей представят съвместна изложба „80 години Паметник на свободата на връх Шипка”. Тя ще бъде открита от министъра на културата доц. д-р Мартин Иванов на 2 септември 2014 г. от 17.30 ч. в Галерия „Средец”, Министерство на културата.

Изложбата е посветена на годишнината на монумента и представя уникални експонати, автентични фотографии и документи, пресъздаващи историята на Паметника на свободата и значимостта на събитието в българската история.

Посетителите че могат да се пренесат в деня на неговото откриване и освещаване – 26 август 1934 г., с помощта на артефакти, напомнящи за този момент : ключа, с който Цар Борис III отключва паметника и ножицата, с която прерязва лентата. За пръв път ще бъдат показани оригинални чертежи на проектантите на паметника арх. Атанас Донков, арх. Иван Данчов и скулптора Александър Андреев. Атмосферата и емоциите около паметното събитие, обединило широки слоеве на обществото, ще бъдат допълнени от записите в Златната книга за впечатления на Паметника на свободата, която започва със собственоръчно написано послание от Царя и подписите на членовете на Комитета за въздигане на Паметник на възраждането и освобождението на българския народ. Паметни знаци, изработени специално по случай освещаването на Паметника, допълват усещането за значимостта на този ден, събрал на тогавашния връх Св. Никола над стохиляден народ.

Идеята за паметник, който да увековечи подвига на българските опълченци, участвали в решителния епизод от Руско-турската война, се заражда още през 1879 г., но осъществяването й се забавя. Благодарение на усилията на Министерството на войната, Комитета по въздигане на Паметника и с доброволната лепта на хиляди граждани, институции и организации половин век по-късно монументът е факт. След построяването му Министерството на войната, чрез отделението „Военни музеи, паметници и гробове” и Главния военен музей (днес Национален военноисторически музей) издържа и стопанисва Паметника на свободата в продължение на 20 години. От 1956 г. той става част от Националния парк-музей „Шипка” и се стопанисва от Министерството на културата.

Изложбата ще бъде отворена за посещение до 10 септември.

Втора национална музейна среща под надслов „Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие”

От 29 до 31 октомври Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа” е домакин и организатор на Втората национална музейна среща под надслов „Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие”. Съорганизатор е Министерството на културата – Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”. Подобни срещи вече са традиция. Всяка година музейните работници от държавни, регионални и общински музеи се събират, за да споделят добри практики в музейното дело, опит и мнения.

За срещата в Казанлък, която е посветена на 80-годишнината от откриването на Паметника на свободата, ще пристигнат над 60 директори и уредници от музеи и галерии от цялата страна, както и университетски преподаватели. В програмата са включени 33  презентации, като Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа” ще представи съвместния си проект с Школата по живопис „Арт линия“ „Деца рисуват за деца”, в рамките на който бяха създадени анимационен филм и детска книжка за събитията от Шипченската епопея, както и презентация за строителите на Паметника на свободата.

Срещата ще се проведе в залата за временни изложби на Художествена галерия – Казанлък, за което сърдечно благодарим на колегите.

Изложба „Българското опълчение – героична летопис“

Изложбата бе открита на 26. януари 2015 г. от 17.30 ч. в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“ гр. Разград.

Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ гостува на Художествена галерия „Проф.Илия Петров“ – Разград.

Във връзка с 137 годишнината от освобождението на град Разград от османско иго и по покана на Община Разград и на Художествена галерия „Проф. Илия Петров“ Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ организира изложба под надслов „БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ – ГЕРОИЧНА ЛЕТОПИС“ в Художествена галерия – гр. Разград от 24. 01. до 24. 02. 2015 г. Целта на изложбата е да покаже създаването на Българското опълчение, неговия боен път и участието в сраженията по време на Руско-турската война на опълченци от Разградския край.

Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ представя художествени картини, свързани със събитието, снимки на опълченци от разградския край, вещи и документи на опълченеца Геро Василев от Разград, подарени на музея от неговата внучка Пенка Атанасова Стоянова.