Завършиха консервационно-реставрационните дейности по лъвската фигура на Паметника на свободата. На 7 и 8 август (сряда и четвъртък) ще се извърши демонтаж на скелето. Това налага ограничаване на достъпа на посетители до музейната експозиция, разположена по етажите на Паметника. За посещение ще бъде отворена Костницата, чийто вход е от южната страна на Паметника. Входът е свободен. Благодарим за разбирането.