Във връзка с извършвана  на профилактика на 14.12. 2015 г. Паметникът на свободата няма да работи с посетители от 12:00 до 17:00 ч.