На 09.12.2015 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово – ВС „Столетов”, ТП „Мандра”, ТП „Костница ”, ТП „Мотел”, местността Столетов и връх Столетов.